logo - DANIEL MATAL

Rekonstrukce a sanace historických budov

Nabízíme komplexní sanační práce na dřevěných konstrukcích v historických a památkově chráněných objektech.

Rekonstrukce historických a památkových staveb jsou náročné nejen pro zachování stylové identity jednotlivých objektů a tím zachránění našeho kulturního dědictví, ale především pro jejich vhodné a účelné využití a navrácení do života.

Provádíme tesařské práce při opravách starých, historicky cenných krovů a montáž nových krovů, s provedením ochranných nátěrů dřevěných prvků proti dřevokazným škůdcům, účinkům ohně a sálavého tepla.